Партнёры

АВТОПРОФИ - издательский дом.

Реклама

 

Покупка автотранспорта

 • Самосвал

  10000 $
 • ЗАПЧАСТИ

  100 грн.
 • СКЛАДСКОЕ ОБ-Е, погрузчик складской

  10000 $
 • МИКРОАВТОБУСЫ, грузовой

  350 EURO
 • МИКРОАВТОБУСЫ, пассажирский
  Das Business die Karriere -
  Die Verkäufe der
  Autos, der Waren - Die
  Fachkräfte - IT,
  die
  3500 EURO

Продажа автотранспорта


 • АВТОСТЕКЛА

  29500 EURO
 • ГРУЗОВИКИ, дача

  133350 EURO

ТРАНСБИРЖА

АВТОТРАНСПОРТ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Статьи и обзоры

ГлавнаяСтатьиПопередній документальний контроль...

Попередній документальний контроль товарів

Мінекономіки України розробило проект закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів" з дотриманням положень Міжнародної конвенції від 21 жовтня 1982 року (м. Женева) та додатків до неї про узгодження умов проведення контролю вантажів на кордонах.

Розроблення зазначеного законопроекту зумовлено необхідністю приведення чинного законодавства у відповідність з указом президента України від 04.07.2002 р. № 616/2002 "Про приєднання України до Міжнародної конвенції про узгодження умов проведення контролю вантажів на кордонах". Законопроект передбачає надання повноважень посадовим особам митних органів здійснювати попередній документальний контроль товарів, підконтрольних органам санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фітосанітарного, екологічного та радіологічного контролю, у пунктах пропуску через державний кордон України

Проектом закону пропонується внесення змін до Митного кодексу України від 11.07.2002 р. № 92-ІV та законів України від 25.06.1992 р. № 2498-ХІІ "Про ветеринарну медицину", від 30.06.1993 р. № 3348-ХІІ "Про карантин рослин", від 25.06.1991 р. № 1264-ХІІ "Про охорону навколишнього природного середовища" в частині покладення функцій здійснення попереднього документального контролю товарів у пунктах пропуску через державний кордон, що підлягають санітарно-епідеміологічному, ветеринарному, фітосанітарному, екологічному, радіологічному контролю, на митні органи.

Прийняття законопроекту забезпечить здійснення заходів щодо поетапного приєднання України до міжнародних конвенцій та багатосторонніх угод у галузі транспорту та вступу до міжнародних транспортних організацій.

Верховна Рада України постановила:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 38—39 (27.09.2002), ст. 288.):
1) статтю 1 доповнити пунктом 30) такого змісту:
"30) попередній документальний контроль — це контрольні заходи, які здійснюються митними органами в пунктах пропуску через митний кордон, стосовно товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі транзитом) та підлягають санітарно-епідеміологічному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному, екологічному контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей".
У зв'язку з цим пункти 30—41 вважати відповідно пунктами 31—42;

2) статтю 27 доповнити новою частиною такого змісту:
"Санітарно-епідеміологічний, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний, екологічний контроль та контроль за переміщенням культурних цінностей у пунктах пропуску через митний кордон України у випадках, передбачених законодавством, може здійснюватись у формі попереднього документального контролю.

Порядок здійснення попереднього документального контролю та перелік товарів, що підлягає цьому контролю, визначаються Кабінетом Міністрів України.
Повноваження щодо здійснення в пунктах пропуску через митний кордон України попереднього документального контролю товарів, що підлягають санітарно-епідеміологічному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному, екологічному контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей, визначається законом".

2. У законі України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 531):
1) абзац дванадцятий статті 1 викласти в такій редакції:
"державний ветеринарно-санітарний контроль — перевірка лікарями державних органів ветеринарної медицини, а у випадках, визначених законом, митними органами додержання ветеринарно-санітарних вимог, встановлених законодавством, у процесі виробництва, заготівлі, зберігання, транспортування, реалізації, у тому числі експорту та імпорту, продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження, ветеринарних лікарських засобів, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини, а також під час будівництва, реконструкції, модернізації та введення в експлуатацію підприємств чи окремих потужностей з виробництва, зберігання, реалізації продукції тваринного походження та ветеринарних препаратів";

2) у статті 17:
а) частину першу викласти в такій редакції:
"Державний ветеринарно-санітарний контроль і нагляд на державному кордоні України та транспорті здійснюється регіональними службами державного ветеринарно-санітарного контролю на державному кордоні та транспорті, їх структурними підрозділами (пунктами) або митними органами у разі здійснення попереднього документального контролю товарів, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України";

б) частину четверту викласти в такій редакції:
"Безпосередньо ветеринарно-санітарний контроль на державному кордоні та транспорті здійснюють державні інспектори ветеринарної медицини або митні органи, у разі здійснення попереднього документального контролю, оформленням відповідних документів. Робочі місця зазначених осіб облаштовуються у пункті пропуску через державний кордон".

3. У законі України "Про карантин рослин" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 34, ст. 352):
1) абзац восьмий статті 4 викласти у такій редакції:
"затвердження переліку об'єктів регулювання, переліку товарів, які підлягають попередньому документальному контролю, порядку видачі карантинного дозволу, карантинного сертифікату, фітосанітарного сертифікату, фітосанітарного сертифікату на реекспорт та строку їх дії;

2) частину першу статті 38 викласти в такій редакції:
"Фітосанітарний контроль імпортних і транзитних вантажів з об'єктами регулювання здійснюється державними інспекторами з карантину рослин у визначених пунктах карантину рослин у пунктах пропуску на державному кордоні України (далі — прикордонні пункти карантину рослин) або митними органами у разі здійснення попереднього документального контролю".

4. Доповнити статтю 20 закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546) пунктом м) такого змісту:
"м) здійснення разом з митними органами в пунктах пропуску через державний кордон контролю за додержанням вимог екологічної та (в межах компетенції) радіаційної безпеки товарів, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України".

ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим законом.

Президент України
В. ЮЩЕНКО

Дата публикации: 28.10.7820
Вернуться в Статьи
На финишной прямой Тягач для украинского дальнобойщика
Нормативно-правовая база | Органы власти | Для тех, кто в дороге | Отраслевые компании | Выставки | Автоновости |Статьи, Тест-драйв
Стиль, оформление, дизайн и содержание портала являются объектом авторского права и охраняются законами Украины. Перепечатка материалов и иное их использование допускаются при согласовании с администрацией проекта и размещении активной ссылки на портал. Нарушение этих условий влечет за собой уголовную и административную ответственность.
Торговая марка АВТОПРОФИ зарегистрирована Агентством "Украинские торговые марки", Свидетпльство № 144698.