Партнёры

АВТОПРОФИ - издательский дом.

Реклама

 

Покупка автотранспорта

 • Самосвал

  10000 $
 • ЗАПЧАСТИ

  100 грн.
 • СКЛАДСКОЕ ОБ-Е, погрузчик складской

  10000 $
 • МИКРОАВТОБУСЫ, грузовой

  350 EURO
 • МИКРОАВТОБУСЫ, пассажирский
  Das Business die Karriere -
  Die Verkäufe der
  Autos, der Waren - Die
  Fachkräfte - IT,
  die
  3500 EURO

Продажа автотранспорта


 • АВТОСТЕКЛА

  29500 EURO
 • ГРУЗОВИКИ, дача

  133350 EURO

ТРАНСБИРЖА

АВТОТРАНСПОРТ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ДОВІДКА про зміни та доповнення нової редакції Правил дорожнього руху

ГлавнаяНормативно-правовая базаДорожное законодательствоДОВІДКА про зміни та доповнення но...

Внесення змін, доповнень і взагалі необхідність перегляду Правил дорожнього руху ініційоване життям. На міжнародному та державному рівнях приймаються нові законодавчі акти, які тим чи іншим чином стосуються порядку руху по дорогах, перевезення вантажів,

ДОВІДКА про зміни та доповнення нової редакції Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. №1306

Внесення змін, доповнень і взагалі необхідність перегляду Правил дорожнього руху ініційоване життям. На міжнародному та державному рівнях приймаються нові законодавчі акти, які тим чи іншим чином стосуються порядку руху по дорогах, перевезення вантажів, експлуатації транспортних засобів.

До міжнародної конвенції "Про дорожній рух", на основі якої розроблялись Правила, щорічно вносяться зміни, доповнення, вводяться нові вимоги, що відповідають сучасності, переглядаються деякі положення. Над цим працює робоча група Комітету по транспорту європейської економічної комісії (ЄЕК) ООН. За цей час (з 1994 року) і сама Конвенція постійно набуває довершеності відповідно до вимог сьогодення. Крім того, необхідність внесення змін до Правил дорожнього руху обумовлена прийняттям цілого ряду законодавчих актів України, деякі положення яких мають безпосереднє відношення до Правил дорожнього руху. Ось лише декілька, що були прийняті останнім часом.

Закони України:

 • "Про символіку Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні" (1999 р.);
 • "Про перевезення небезпечних вантажів" (2000 р.);
 • "Про автомобільний транспорт" (2001 р.).
 • Постанови Кабінету Міністрів України:
 • "Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ (1997 р.);
 • "Про впорядкування використання спеціальних світлових та звукових сигнальних пристроїв і номерних знаків транспортних засобів" (2000 р.);
 • "Про проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами" (2001р.).

Державні стандарти України:

 • ДСТУ 3587-97 — "Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану";
 • ДСТУ 3849-99 — "Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали транспортних засобів оперативних і спеціальних служб";
 • ДСТУ 3961-2000 — "Аптечка медична автомобільна. Загальні вимоги".

Крім того, прийнято ряд інших нормативних документів галузевого характеру (Міністерством транспорту, Міністерством охорони здоров'я, МВС), що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, створення комфортних умов для його учасників.
Розглядаючи зміни і доповнення, які увійшли до нової редакції Правил, необхідно відзначити, що на сьогоднішній день Правила дорожнього руху були і залишаються єдиним документом, що встановлює порядок дорожнього руху на всій території України. Саме тому важливість перегляду Правил, приведення їх у відповідність з вимогами сьогодення є незаперечною.
Зупинимось на найважливіших змінах, які увійшли до нової редакції Правил.

1. Розділ  - "ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ"

У розділі відновлено таке положення: "кожний учасник дорожнього руху має право розраховувати на те, що й інші учасники виконують ці Правила". Це положення в першу чергу зобов'язує виконувати Правила, а разом з цим розраховувати на їх виконання іншими учасниками дорожнього руху.

До розділу внесено ряд термінів, які досить часто зустрічаються в тексті Правил і у ряді випадків, наприклад, у ситуації "водій — інспектор", потребують однозначного тлумачення. При підготовці цих термінів використані Державні стандарти України (зокрема ДСТУ 2984-95 "Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та визначення"), наукова та технічна література.

Всього розділ поповнився 16-ма новими термінами: автобус, автомагістраль, вантажний автомобіль, велосипедна доріжка, власник транспортного засобу, експлуатація транспортного составу, естакада, засліплення, крайнє положення на проїзній частині, легковий автомобіль, мікроавтобус, міст, пішохідна доріжка, трамвайна колія, узбіччя, шляхопровід.

Переглянуті та змінені терміни "зупинка", "стоянка", які додатково до існуючих термінів доповнено ще й часовим проміжком часу — 5 хвилин.

Введено нове визначення поняття обгін — випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху. Таким чином, маневрування у межах свого напрямку руху, тобто перестроювання як справа, так і зліва з випередженням — обгоном не вважатиметься. На відміну від існуючого терміну, термін "смуга руху" чітко окреслює межі для руху транспортного засобу на проїзній частині: розмітка, а у разі її відсутності — ширина щонайменше 2,75 м. Термін "автомобільна дорога" став більш змістовним та конкретнішим.

2. Розділ - "ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ВОДІЇВ МЕХАНІЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ"

У розділі вирішено питання щодо наявності у водія чинного договору обов'язкового страхування, як того вимагає Закон. Вимога до водія про необхідність мати такий договір виглядає таким чином.

Водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі:
ґ) чинний договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власника транспортного засобу (крім водіїв транспортних засобів Збройних Сил) у разі укладення такого договору.

Це дозволить у разі необхідності викликати на місце дорожньо-транспортної пригоди представника страхової організації для оцінки причин та умов скоєння пригоди.
Одним із основних нововведень до цього розділу явилось те, що до заборон, що стосуються водіїв транспортних засобів, додалась ще одна.
Водієві забороняється:
— під час руху транспортного засобу користуватись засобами зв'язку, тримаючи їх у руці (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання).

Ця вимога запозичена з міжнародного досвіду і продиктована сьогоденням. Бум "мобільної телефонізації" прийшовся на останні два — три роки, а проведені за кордоном дослідження показали, що відволікання уваги водія, і тим більше керування однією рукою негативно впливає на безпеку дорожнього руху.

На виконання програми розвитку партнерських відносин між міліцією і населенням, гуманізації взаємовідносин міліції з учасниками дорожнього руху, у Правилах розширені права водіїв транспортних засобів.

Водій має право:

 • керувати транспортним засобом і перевозити пасажирів або вантажі дорогами, вулицями чи іншими місцями, де рух транспорту не заборонено, у встановленому порядку;
 • вимагати від особи, яка здійснює нагляд за дорожнім рухом та зупинила транспортний засіб, пред'явлення свого посвідчення;
 • оскаржити дії працівника міліції в разі порушення останнім законодавства; — відступати від вимог законодавства в умовах дії непереборної сили або коли іншими засобами неможливо запобігти власній загибелі чи каліцтву громадян.

Крім цього, Правила доповнені правами власника транспортного засобу. Власник транспортного засобу має право:

 • довіряти в установленому порядку користування і розпорядження транспортним засобом іншій особі;
 • на відшкодування витрат у разі надання транспортного засобу працівникам міліції та органу охорони здоров'я згідно з цими Правилами;
 • на відшкодування збитків, завданих внаслідок невідповідності стану автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів вимогам безпеки руху.

Правила доповнені положеннями щодо порядку допуску до керування транспортними засобами, які взято з Закону України "Про дорожній рух", оскільки Правила є документом, який повинні знати всі учасники дорожнього руху.
Право на керування транспортними засобами надається:

 • мототранспортними засобами і мотоколясками — з шістнадцятирічного віку;
 • автомобілями всіх видів і категорій (за винятком автобусів і вантажних автомобілів, обладнаних для перевезення більше восьми пасажирів), трамваями і тролейбусами — з вісімнадцятирічного віку;
 • автобусами і вантажними автомобілями, обладнаними для перевезення більше восьми пасажирів, — з дев'ятнадцятирічного віку.

3. Розділ - "РУХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМИ СИГНАЛАМИ"

Розділ переглянуто, уточнено вимоги як до водіїв оперативних транспортних засобів, так і до інших учасників дорожнього руху при проїзді автомобілів, обладнаних спеціальними світловими та звуковими сигнальними пристроями.

Більш точно і конкретно викладені положення щодо супроводження колони транспортних засобів. При цьому за основу було взято чинні постанови Кабінету Міністрів України: "Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ", "Про впорядкування використання спеціальних світлових та звукових сигнальних пристроїв і номерних знаків транспортних засобів".

Уточнено вимоги щодо можливості (заборони) обгону колони транспортних засобів, що супроводжується автомобілями оперативних чи спеціальних служб. Тобто колону, яку замикають спеціальні транспортні засоби з увімкненими маячками синього і червоного, червоного, зеленого, синього і зеленого кольорів, обганяти чи випереджати Правилами забороняється.

Таким чином, слід звернути особливу увагу на те, що колони, які заборонено випереджати чи обганяти, обов'язково супроводжуються автомобілями як спереду, так і позаду. Це колони, як правило, в яких рухаються автомобілі вищих посадових осіб держави, почесних гостей, особливо цінних вантажів.

В Правилах більш точно викладена вимога про необхідність зупинки у випадку дорожньо-транспортної пригоди, коли на проїзній частині дороги стоїть автомобіль міліції (чи швидкої медичної допомоги) з увімкненим проблисковим маячком. Тільки в тому разі, коли цей транспортний засіб стоїть на проїзній частині з увімкненим маячком, водії інших транспортних засобів повинні зупинитися та виконувати вимогу цього пункту Правил.

Пунктом 3.6 уточнено перелік дорожніх знаків та пунктів Правил, від яких дозволяється відступати водіям транспортних засобів дорожньо-експлуатаційної служби під час виконання ними роботи на дорозі. У випадку, коли такий транспортний засіб не виконує роботи, його водій повинен повністю дотримуватися усіх вимог Правил дорожнього руху.

4. Розділ - "ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ПІШОХОДІВ"

Надано повне право пішоходам на перехід всієї проїзної частини на нерегульованих пішохідних переходах. Тобто, незалежно від кількості смуг на проїзній частині, пішохід (на нерегульованому пішохідному переході) має перевагу в русі перед транспортними засобами по всій ширині проїзної частини і не повинен зупинятися на середині дороги та пропускати транспортні засоби. Зазначена в пункті вимога (перебувати на середині проїзної частини чи острівці безпеки) стосується лише регульованих пішохідних переходів.

Розділ до існуючих заборон доповнено ще однією вимогою (забороною) до пішоходів при переході проїзної частини.
4.14. Пішоходам забороняється:
б) раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі і на пішохідний перехід.

5. Розділ - "ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ПАСАЖИРІВ"

Розділ посилено вимогою щодо перевезення пасажирів у транспортному засобі разом з вантажем. При цьому вимога пункту чітко обумовлює: для перевезення пасажира разом з вантажем для пасажира повинно бути обладнане спеціальне місце для сидіння.
Розділ доповнено та конкретизовано вимогою до пасажирів щодо дій у разі дорожньо-транспортної пригоди, оскільки пасажири завжди являються свідками пригоди, і їх інформація (показання) є важливими при розслідуванні скоєних ДТП.

6. Розділ - "ВИМОГИ ДО ВОДІЇВ МОПЕДІВ І ВЕЛОСИПЕДІВ"

Розділ доповнено вимогою про обов'язкове обладнання велосипедів звуковим сигналом.
Визначено кількість осіб у групі велосипедистів (до 10 осіб), якщо їх рух здійснюється групами. Вимога необхідна для створення більш комфортних та безпечних умов руху для водіїв механічних транспортних засобів, яким необхідно випереджати чи обганяти колони велосипедистів.

Введена заборона буксирування мопедами і велосипедами різного роду причепів, оскільки з такими транспортними засобами можуть буксируватися лише причепи, що виготовляються промислово. Це обумовлено тим, що причепи, які не передбачені для експлуатації з такими транспортними засобами, можуть порушувати їх стійкість та керованість, негативно впливати на прямолінійний та безпечний рух цих транспортних засобів

7. Розділ - "ВИМОГИ ДО ОСІБ, ЯКІ КЕРУЮТЬ ГУЖОВИМ ТРАНСПОРТОМ, І ПОГОНИЧІВ ТВАРИН"

До цього розділу перенесена вимога з розділу "Рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів" щодо заборони руху гужового транспорту і перегону тварин по автомагістралям і дорогам для автомобілів.

8. Розділ - "РЕГУЛЮВАННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ"

Розділ доповнено поняттям про тимчасові та постійні дорожні знаки.
8.2. Дорожні знаки можуть бути тимчасовими і постійними. Тимчасові дорожні знаки на переносних пристроях або дорожньому обладнанні, виконані на жовтому фоні (закріплені на жовтому щиті), мають перевагу перед постійними дорожніми знаками і дорожньою розміткою.

Доповнено і конкретизовано порядок дорожнього руху при регулюванні регулювальником та у разі, коли сигнали регулювальника і світлофора чи дорожніх знаків (розмітки) суперечать один одному.

Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків пріоритету і є обов'язковими для виконання.

Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету.

Водії та пішоходи повинні виконувати додаткові вказівки регулювальника, навіть якщо вони суперечать сигналам світлофорів, вимогам дорожніх знаків і розмітки.

У пунктах розділу, що стосуються регулювання руху регулювальником, відзначено, що жезл як засіб регулювання дорожнього руху може використовуватись лише працівниками Державтоінспекції та військової інспекції безпеки дорожнього руху. Для всіх інших регулювальників відповідним терміном Правил передбачено диск з червоним світлоповертачем.

Уточнено дозволені напрямки руху пішоходів на сигнали регулювальника, оскільки, наприклад, на перехресті з одного боку регулювальника можна переходити проїзну частину як попереду нього, так і за його спиною.

Розділ доповнено пунктами про порядок зупинки транспортного засобу регулювальником чи працівником міліції, що перебуває в транспортному засобі, який рухається.

9. Розділ - "ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ СИГНАЛИ"

Розділ доповнено переліком попереджувальних сигналів, які можуть використовуватись водіями транспортних засобів.
9.1. Попереджувальними сигналами є:

 • увімкнення аварійної сигналізації, сигналів гальмування, ліхтаря заднього ходу, розпізнавального знака автопоїзда;
 • увімкнення проблискового маячка оранжевого кольору.

Уточнено порядок користування протитуманними фарами в світлий час доби.
В умовах недостатньої видимості на механічних транспортних засобах можна ввімкнути дальнє світло фар або додатково протитуманні фари за умови, що це не буде засліплювати інших водіїв.

Уточнено порядок застосування аварійної світлової сигналізації.
Аварійна світлова сигналізація має бути ввімкнена:

 • на всіх механічних транспортних засобах колони під час їх зупинки на дорозі;
 • у разі дорожньо-транспортної пригоди.

Конкретизовано порядок застосування знака аварійної зупинки.
Якщо транспортний засіб не обладнано аварійною світловою сигналізацією або вона несправна, треба встановити знак аварійної зупинки:
а) ззаду на транспортному засобі, зазначеному в пункті 9.9 ("в", "г", "ґ");
б) з того боку, де гірша оглядовість, у випадку, зазначеному в підпункті "б" пункту 9.10 цих Правил.

10. Розділ - "ПОЧАТОК РУХУ ТА ЗМІНА ЙОГО НАПРЯМКУ"

Уточнено порядок руху на дорогах та перехрестях, де рух можливий лише в одному напрямку (наприклад, з'їзди з розв'язок, закінчення дороги з одностороннім рухом), а також порядок проїзду перехресть, на яких є трамвайна колія.

На з'їздах з розв'язок, дорогах з одностороннім рухом, інших місцях виїзду на іншу дорогу, де рух можливий лише в одному напрямку, Правила дозволятимуть займати перед виїздом не лише відповідну крайню смугу, а й інші (дві або три смуги). Головною умовою руху на таких ділянках доріг залишатиметься вимога дати дорогу транспортним засобам, що рухаються по дорозі, на яку здійснюється виїзд.

Розширено перелік ділянок доріг (місць), де забороняється рух транспортних засобів заднім ходом. Оскільки в діючих Правилах не було обумовлено, чи можна рухатись заднім ходом на дорогах з одностороннім рухом, в проекті нової редакції це питання обумовлено конкретно

11. Розділ - "РОЗТАШУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ДОРОЗІ"

Уточнено порядок руху на дорогах з трамвайними коліями та порядок руху по трамвайних коліях. Уточнено порядок руху велосипедистів та осіб, які керують гужовим транспортом на дорогах з трамвайними коліями та дорогах, що мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку.

12. Розділ - "ШВИДКІСТЬ РУХУ"

Підвищено максимальну швидкість руху міжміських автобусів на заміських дорогах (за досвідом Російської Федерації).
12.6. Поза населеними пунктами на всіх дорогах дозволяється рух зі швидкістю:
г) автобусам, за винятком мікроавтобусів — не більше 90 км/год.

13. Розділ - "ДИСТАНЦІЯ, ІНТЕРВАЛ, ЗУСТРІЧНИЙ РОЗ'ЇЗД"

Суттєвих змін до розділу не внесено.

14. Розділ - "ОБГІН"

Оскільки в Правилах змінено термін "обгін", вимоги розділу теж набули змін (з урахуванням того, що обгін це маневр, пов'язаний з виїздом на смугу зустрічного руху). Таким чином, в розділі залишилися вимоги щодо порядку виконання обгону та викладені вимоги щодо заборони його виконання. Оскільки обгін є одним з найбільш аварійно небезпечних маневрів, для забезпечення безпеки дорожнього руху розширено кількість заборон, що стосуються виконання обгону.

14.6. Обгін заборонено:
г) у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю;
е) на дорогах, що мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку;
є) колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком (крім оранжевого).

15. Розділ - "ЗУПИНКА І СТОЯНКА"

У зв'язку зі зміною термінів "зупинка" і "стоянка" вимоги розділу теж зазнали відповідних коригувань. Уточнено порядок стоянки транспортних засобів на проїзній частині в два і більше ряди.

Уточнено ряд заборон, а також розширена їх кількість щодо зупинки і стоянки транспортних засобів.

16. Розділ - "ПРОЇЗД ПЕРЕХРЕСТЬ"

В розділі уточнено поняття регульованого і нерегульованого перехресть.
Конкретизовано місце, де водій повинен зупинитись на перехресті, щоб дати дорогу іншим учасникам дорожнього руху.

17. Розділ - "ПЕРЕВАГИ МАРШРУТНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ"

До розділу внесені уточнюючі поправки.

18. Розділ - "ПРОЇЗД ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ І ЗУПИНОК ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ"

У новій редакції Правил ще раз підтверджено право пішоходів на переважний і безпечний рух через проїзну частину на нерегульованих пішохідних переходах. Підвищені вимоги до водіїв транспортних засобів щодо безпечного руху в зазначених місцях

19. Розділ - "КОРИСТУВАННЯ ЗОВНІШНІМИ СВІТЛОВИМИ ПРИЛАДАМИ"

Конкретизовано вимоги до водіїв транспортних засобів щодо порядку дій та здійснення руху у разі засліплення.
Введено більш жорсткі і конкретні вимоги щодо позначення транспортного засобу, який вимушено зупинився на неосвітленій ділянці дороги в темний час доби чи в умовах недостатньої видимості

20. Розділ - "РУХ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ ПЕРЕЇЗДИ"

Конкретизовано перелік засобів організації дорожнього руху, якими повинен керуватися водій під час проїзду залізничних переїздів.

23. Розділ - "БУКСИРУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ СОСТАВІВ"

Конкретизовано порядок буксирування під час ожеледиці двоколісних транспортних засобів та кількості буксируваних транспортних засобів.
На вимогу Міністерства транспорту України та з метою безпечного перевезення пасажирів розділ доповнено забороною щодо експлуатації автобусів з причепами.

24. Розділ - "НАВЧАЛЬНА ЇЗДА"

Для осіб, які навчаються водінню транспортного засобу, підкреслено вимогу, що і у разі навчання в індивідуальному порядку, така особа повинна мати відповідну медичну довідку (тобто, як і перед навчанням в автошколі).

25. Розділ - "РУХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ У КОЛОНАХ"

До розділу внесено уточнюючі поправки.

26. Розділ - "РУХ У ЖИТЛОВІЙ ТА ПІШОХІДНІЙ ЗОНІ"

Розширено перелік транспортних засобів, яким дозволяється рух у пішохідній зоні. Таким чином, розширені права інвалідів: такій категорії громадян дозволено рух на транспортних засобах в пішохідних зонах.

28. Розділ - "РУХ ПО ГІРСЬКИХ ДОРОГАХ І НА КРУТИХ СПУСКАХ"

До розділів внесені уточнюючі поправки.

29. Розділ - "МІЖНАРОДНИЙ РУХ"

Розширено перелік транспортних засобів, які можуть не ставитися на тимчасовий облік, а вважатися такими, що знаходяться у міжнародному русі.

30. Розділ - "НОМЕРНІ, РОЗПІЗНАВАЛЬНІ ЗНАКИ, НАПИСИ І ПОЗНАЧЕННЯ"

Вилучено вимогу про необхідність повторювати написом номерний знак автомобіля на задній стінці вантажних автомобілів, їх причепів та автобусів.
Приведено у відповідність з міжнародними вимогам та чинним законодавством ("Про символіку Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні", "Про перевезення небезпечних вантажів") розпізнавальні знаки транспортних засобів — "небезпека", "лікар", "таксі"

31. Розділ - "ТЕХНІЧНИЙ СТАН І ОБЛАДНАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ"

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення Правил дорожнього руху" пункти, які передбачали вилучення номерних знаків, викладені у новій редакції. Пунктами передбачено, що експлуатація транспортних засобів забороняється згідно із законодавством. Таким чином, в Правилах викладено лише вимоги до технічного стану транспортних засобів, що впливають на безпеку дорожнього руху.

Правилами визначено, що заборона експлуатації транспортного засобу, який буде рухатись по дорозі з переліченими несправностями, буде здійснюватися шляхом доставки його на спеціальний майданчик чи стоянку Державтоінспекції.
Розділ доповнено забороною щодо тонування розсіювачів освітлювальних приладів.

Уточнено вимоги до обладнання транспортних засобів додатковими засобами забезпечення безпеки дорожнього руху (медичними аптечками, знаками аварійної зупинки, вогнегасниками, противідкотними упорами і маячками оранжевого кольору для транспортних засобів, що перевозять великогабаритні, великовагові чи небезпечні вантажі).

32. Розділ - "ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ УЗГОДЖЕННЯ З ДЕРЖАВТОІНСПЕКЦІЄЮ"

У розділі викладено перелік вимог відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ". Разом з цим у Правилах викладено вимоги, що стосуються, як правило, фізичних осіб. Стосовно інших осіб у Правилах зроблено посилання про те, що питання дорожнього руху, що потребують узгодження з ДАІ, можуть регулюватися не тільки Правилами дорожнього руху, але й іншими законодавчими актами.

З метою протидії викраденням автотранспортних засобів розділ доповнено додатковою вимогою:
32.2. Забороняється, у тому числі в умовах спеціалізованих підприємств, які займаються ремонтом і технічним обслуговуванням транспортних засобів, внесення змін в ідентифікаційні номери і номерні таблички кузова чи шасі (рами), двигуна транспортного засобу, а також їх знищення (перенесення, закріплення, відновлення тощо) без попереднього узгодження з Державтоінспекцією.

33. Розділ - "ДОРОЖНІ ЗНАКИ"

До розділу внесено уточнюючі поправки відповідно до змін, внесених до ДСТУ 2586-94 "Знаки дорожні. Загальні технічні вимоги. Правила застосування".

Попереджувальні знаки
Уточнені назви знаків та дані пояснення до знаків.

Знаки пріоритету
Подані пояснення до знаків та зроблені уточнення.

Заборонні знаки
Уточнено і розширено дію ряду знаків, доповнено поясненнями до ряду знаків.

Наказові знаки
Доповнено поясненнями до ряду знаків.

Інформаційно-вказівні знаки
Доповнено поясненнями до ряду знаків.

34. Розділ - "ДОРОЖНЯ РОЗМІТКА"

Розділ залишився без змін.

Нормативно-правовая база | Органы власти | Для тех, кто в дороге | Отраслевые компании | Выставки | Автоновости |Статьи, Тест-драйв
Стиль, оформление, дизайн и содержание портала являются объектом авторского права и охраняются законами Украины. Перепечатка материалов и иное их использование допускаются при согласовании с администрацией проекта и размещении активной ссылки на портал. Нарушение этих условий влечет за собой уголовную и административную ответственность.
Торговая марка АВТОПРОФИ зарегистрирована Агентством "Украинские торговые марки", Свидетпльство № 144698.