Партнёры

АВТОПРОФИ - издательский дом.

Реклама

 

Покупка автотранспорта

 • Самосвал

  10000 $
 • ЗАПЧАСТИ

  100 грн.
 • СКЛАДСКОЕ ОБ-Е, погрузчик складской

  10000 $
 • МИКРОАВТОБУСЫ, грузовой

  350 EURO
 • МИКРОАВТОБУСЫ, пассажирский
  Das Business die Karriere -
  Die Verkäufe der
  Autos, der Waren - Die
  Fachkräfte - IT,
  die
  3500 EURO

Продажа автотранспорта


 • АВТОСТЕКЛА

  29500 EURO
 • ГРУЗОВИКИ, дача

  133350 EURO

ТРАНСБИРЖА

АВТОТРАНСПОРТ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Обзоры, тест-драйвы

Экспедиторы! Ответите за все и за всех!

Конфлікт інтересів на ринку транспортно-експедиторських послуг

Э чимало нормативно-правових актів, які застаріли або потребують суттєвих змін. До їх числа на лежить закон «Про транспортно-експедиторську діяльність», який був прийнятий по над п’ять років тому. Як показало життя, деякі положення даного нормативного акта є недосконалими, що призводить до конфліктів між учасниками ринку – експедиторами та перевізниками.

За ці роки, стверджують перевізники, зафіксовано сотні фактів, коли експедитори, що замовляли транспортні засоби для перевезення вантажів, взагалі не сплачували їм кошти згідно з укладеними договорами або перераховували їм лише частину суми. Вони змінювали адреси, телефони, перереєстровували свої фірми, замітаючи сліди, щоб привласнити чужі гроші. Такі «чорні» експедитори наносять великі матеріальні збитки перевізникам, підривають репутацію чесних експедиторських компаній. Назріла ситуація, що потребує вирішення проблеми на загальнодержавному рівні: необхідно запровадити такий механізм, який гарантував би виконання зобов’язань суб’єктами господарювання, що надають транспортно-експедиторські послуги.

У Держкомпідприємництві розробили законопроект (реєстр. № 5127) «Про внесення змін до закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність», яким передбачається, зокрема, внести зміни до статті 4 цього закону. У разі його прийняття експедитор буде відповідати перед замовником послуг та автомобільним перевізником за перевезення та сплату обумовлених у договорі сум. Це стане можливим завдяки наявності мінімального розміру банківського рахунку у розмірі не менше 102 тис. гривень. Ця сума виконуватиме роль стабілізаційного фонду, з якого можна буде витрачати кошти тільки на погашення заборгованості перед замовником послуг та автомобільним перевізником. Необхідність внесення змін до ст.4, зазначається в пояснювальній записці до за¬конопроекту, викликана тим, що часто-густо експедиторські компанії, використовуючи нинішнє фінансово-економічне становище перевізників і критичне зниження обсягів замовлень на перевезення вантажів, залишають собі як оплату понад 50 відсотків коштів, які на дав за мов ник на перевезення вантажу, а де які взагалі не платять виконавцям за надані послуги з перевезення вантажів. За прогнозами Держкомпідприємництва прийняття зазначеного законопроекту дозволить узгодити інтереси всіх учасників, залучених до замовлення, організації та безпосереднього виконання перевезень вантажів, за рахунок механізму гарантування зобов’язань експедиторів під час надання транспортно-експедиторських послуг і послуг з перевезення вантажів та вирішить існуючий конфлікт інтересів між суб’єктами цього ринку.

Среди участников транспортно-экспедиторской деятельности не стихают споры вокруг проекта закона Украины «О внесении изменений в ст. 4 закона «О транспортно-экспедиторской деятельности».

Стараясь быть максимально объективным, я попытался всесторонне проанализировать проект этого закона с позиций законодательства Украины, сложившихся на сегодня обычаев делового оборота на рынке транспортно-экспедиторских услуг, оценить отдельные его положения с точки зрения разумности и справедливости.

В результате у меня сформировалось резко отрицательное отношение к этому документу, как противоречащему очень большому количеству положений действующего законодательства Украины, небрежно подготовленному и не обоснованному в части целесообразности его принятия и ожидаемого позитивного эффекта применения. Более того, я считаю этот закон крайне вредным, поскольку применение его на практике может привести к тяжелым социально-экономическим последствиям. Все свои замечания по проекту нового закона (а это – более 50 страниц текста) я изложил на сайте Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины (www.radakmu.org.ua).

В этой статье я попытаюсь тезисно изложить свои возражения по сути положений проекта нового закона.

В пояснительной записке к проекту закона не приведено ни одной ссылки на нормы действующего законодательства Украины, которыми подтверждалась бы его законность и обоснованность. Уже его первое положение: «Экспедитор должен создать гарантийный фонд…» прямо-таки озадачивает, порождая следующие вопросы:

1. Для чего нужно создавать гарантийный фонд, когда уже есть хозяйственные договоры, содержащие обязательства сторон?

2. На каких правовых основаниях (и даже в качестве нормы закона Украины!) вносится такое предложение?

3. Почему только экспедиторы должны создавать т.н. гарантийные фонды? А куда «подевалась» клиентура?

4. Почему именно – и только! – автоперевозчики грузов усиленно лоббируют принятие радикальных изменений к закону, в содержательных рамках которого они на сегодня, строго говоря, лишь привлекаемые экспедиторами, т.е. работодателями – «иные лица»? (См. ст.929 и ст.932 Гражданского кодекса Украины).

Тот факт, что проектом нового закона, предусматривается оставить за КМ и Нацбанком Украины определение порядка формирования и использования средств т.н. гарантийного фонда – что составляет главную идею содержания нового закона! – говорит о том, что в дальнейшем, после принятия этого закона Верховной Радой, его содержанием можно будет управлять буквально «в ручном режиме». Ведь если сегодня авторы проекта закона активно и успешно «продавливают» его по инстанциям, то уж «сотворить» постановление КМ Украины нужного им содержания будет куда легче! И делать это можно будет при первой на то необходимости! Поэтому повторюсь: если бы даже основная идея нового закона была бы разумной и справедливой, то все равно механизм применения его положений следовало бы прописать по тексту проекта закона. И ведь он, этот механизм, по тексту проекта закона фактически уже прописан! А именно: сегодня для формирования фонда следует 6000 н.м.д.г. умножить на 17 грн., что равно 102000 грн. И раз в проекте закона не указаны иные источники, то понятно, что собственные гарантийные фонды из собственных доходов должны формировать сами экспедиторы. Как расходовать такие фонды – экспедиторам тоже ясно: «… с целью обеспечения своих обязательств». Только вот непонятно каких: хозяйственно-договорных, личных, семейных…

И уж совсем необычными, как для сугубо специального, хозяйственного закона, выглядят положения проекта о непогашенной судимости экспедиторов. По-моему, это положение в принципе из другой области права, а именно – уголовного (ст.155 Криминально-исполнительного кодекса Украины). Кроме того, общеизвестно, что в Украине законом определены не экспедиторские, а транспортно-экспедиторские услуги (ст.1 действующего закона Украины «О транспортно-экспедиторской деятельности»). В свою очередь, транспортно-экспедиторские услуги производятся и предоставляются клиентуре ее участниками, лишь одним из которых является экспедитор (транспортный экспедитор).

Далее, деятельность экспедитора может быть организована и осуществляться в различных организационно-правовых формах. А именно: физическое лицо-предприниматель, частное предприятие, общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество, различные виды объединений предприятий.

В этой связи возникает вопрос: как соотнести категорию «судимость и непогашенная судимость», употребляемую по тексту проекта нового закона, с вышеприведенными правовыми формами организации работы экспедиторов? Теперь, надо понимать, будем судить в уголовном суде акционерные общества, частные предприятия как таковые? А ведь да же физическое лицо-предприниматель, занимающееся транспортно-экспедиторской деятельностью, может иметь в своем подчинении достаточно много наемных работников. Им всем тоже следует иметь погашенные судимости? Ну, так мы с подобными законами в Украине далеко зайдем! Где же столько людей взять с таким нехарактерным, прямо ангельским для нашего времени, обликом? А ведь кроме экспедиторов нужны еще и перевозчики, кладовщики и т.д., отвечающие специфическим критериям нового закона.

Позволю себе напомнить, что все вышеприведенные вопросы я задаю, простите за нескромность, как бы от имени сторонников и лоббистов нового закона!

А от себя ставлю лишь один вопрос к авторам проекта нового закона: «А в какой экономически развитой, истинно демократической стране существует подобный по содержанию правовой акт? Может быть, та кой закон предлагается в рамках госпрограммы по унификации и адаптации украинского законодательства к законодательству экономически развитых стран?»

 

Еще более небрежно, абсолютно не аргументировано в своих положениях, подготовлена пояснительная записка к проекту нового закона. Единственное, что утешает при ее прочтении, так это декларативное, поскольку опять же необоснованное! – заявление автора записки о том, что реализация проекта закона не потребует дополнительных затрат из госбюджета Украины. Да, украинский госбюджет (особенно написанный в записке с заглавной буквы) – это святое… Тут и к олигархам с их госчиновниками не ходи! И особенно хорошо будет тем, кто после принятия нового закона потеряет работу. Ведь главное, что бы с бюджетом все было в порядке!

Но особую солидность, основательность и убедительность пояснительной записки к проекту закона «О внесении изменений в ст.4 закона «О транспортно-экспедиторской деятельности»», придает тот факт, что сам этот закон по чему-то не указан в п.4 этой записки в качестве хотя бы од ной из составляющих нормативно-правовой базы «…у даній сфері правового регулювання!»

Почему-то упомянутые в пояснительной записке законы Украины «О дорожном движении», «О транспорте» и, главное, «Об автомобильном транспорте» являются такими, положения, которых, по мнению ее авторов, регулируют вопросы транспортно-экспедиторской деятельности, а собственно закон «О транспортно-экспедиторской деятельности» не имеет к ней отношения!

Следующее мое замечание, возможно, выглядит мел кой и не конструктивной придиркой: в заголовке проекта нового закона говорится о внесении изменений, а уже по тексту речь идет о дополнении ст.4 закона Украины «О транспортно-экспедиторской деятельности».

Таким образом, поставив вопросы, которые просто обязаны были задать себе авторы идеи и сторонники проекта нового закона, я доказал, что этот документ крайне несовершенен, небрежно подготовлен, и его следует возвратить на доработку.

Но при этом его авторам следует учесть хотя бы следующие обстоятельства. Хозяйственный Кодекс Ук¬раины (ч.3 ст.180) исчерпывающе определяет, по каким условиям любого хозяйственного договора его стороны обязательно должны достичь согласия: предмет договора, его цена, срок действия договора. Среди указанных условий нет такого существенного условия, как гарантирование платежей, предоставление каких-либо гарантий одной стороны договора другой, или предоставление взаимных гарантий каждой из сторон договора.

Почему нет такого положения в законах Украины? Ответ на этот вопрос да ют ст. 3 и 42 Хозяйствен но го кодекса Украины, а так же ст. 560 Гражданского кодекса Украины. В соответствии со ст. 3 ХК Украины хозяйственная деятельность осуществля¬ется предпринимателями. А в соответствии с положениями ч.1 ст. 42 ХК Украины предпринимательство – это самостоятельная, инициативная, систематическая, исполняемая на собственный риск хозяйственная деятельность. И украинское законодательство не содержит каких-либо исключений из этой нормы права. В том числе исключений для отдельных видов предпринимательской деятельности, для отдельных профессиональных групп участников рынка.

Таким образом, наше законодательство определяет предпринимательство как изначально рисковый вид деятельности, что является свидетельством абсолютно реалистичного подхода наших законодателей к рыночным процессам. И хозяйственные, предпринимательские риски не могут быть подменены, или отменены, гарантиями; даже если эти гарантии являются взаимными и адекватными (экономически эквивалентными), чего нет в проекте нового закона.

Далее, проект нового закона своими положениями противоречит не одному десятку статей Гражданского и Хозяйственного кодексов Украины. Внесение изменений именно в ст. 4 действующего закона «О транспортно-экспедиторской деятельности» подрывает правовые основы деятельности экспедиторов. Новый закон, обязывая украинских экспедиторов в одностороннем порядке гарантировать выполнение обязательств, лишит экономического смысла официальное осуществление вида предпринимательской деятельности. Экспедиторы покинут рынок услуг или уйдут в «тень».

Проект нового закона во многом обессмысливает договорные отношения, поскольку ключевой их вопрос – вопрос взаиморасчетов – его авторами и лоббистами предлагается решать в крайне незаконной форме. Авторы проекта сознательно оставили за его рамками главного фигуранта современного рынка услуг – клиента. Но ведь именно из-за неплатежеспособности и недобросовестности последнего, в условиях зачастую отсутствия предоплаты услуг, нередко и возникают неплатежи.

Гарантии должны быть взаимными. Это – один из основополагающих правовых принципов хозяйствования в Украине.

А какие гарантии сейчас дает экспедитору тот же перевозчик? Никаких! Клиент? Никаких! А договорное обязательство – это не гарантия как таковая. И тем более – не гарантия денежных рас четов.

Я уверен, что новый закон какое-то очень ограниченное время сможет «работать» только как достаточно эффективный инструмент радикального сокращения количества участников рынка транспортно-экспедиторских услуг, в пользу немногочисленной группы крупных украинских автоперевозчиков, их иностранных и украинских «спонсоров», а так же иностранных экспедиторских, транспортно-экспедиторских и транспортных фирм. И, конечно, они проголосуют за такой закон двумя руками!

Сегодня следует в комплексе оценить все положения действующего Закона «О транспортно-экспедиторской деятельности». Сделать это целесообразно, исходя из пятилетнего опыта их практического применения, а также учитывая необходимость разрешения существующих противоречий в отношениях участников рынка услуг. И новый закон следует обязательно принимать в пакете с нормативным документом «Правила осуществления транспортно-экспедиторской деятельности», причем после проведения широких общественных слушаний и детального моделирования конкретных ситуаций применения отдельных его положений.

Проблема неплатежей не нова, кризис ее только предельно обострил. И для ее решения, наряду с другими многочисленными и не менее важными проблемами рынка услуг, нужно принять комплекс законных мер, учитывающих права и интересы всех участников рынка, интересы Украины.

Авторы проекта нового закона неслучайно не указали в его тексте, в какие законы Украины и какие придется вносить изменения в случае его принятия Верхов ой Радой. А начинать придется с Конституции Украины (право на труд), продолжить массовым внесением изменением или отменой отдельных положений Гражданского и Хозяйственного кодексов Украины. Закончить же такой процесс «законотворчества», возможно, придется отменой закона «О транспортно-экспедиторской деятельности» или присоединением нескольких нейтральных по отношению к автоперевозчикам его статей к закону «О новой редакции закона Украины «Об автомобильном транспорте». Не слишком ли высокая цена за амбиции и незаконные желания отдельных участников рынка услуг?

В этой ситуации логично спросить: «Кому это выгодно?». Я позволю себе нетипичный на сегодняшний день ответ: «Никому!». Ни кому из тех, кто способен представить последствия разгрома мелкого и среднего экспедиторского и перевозочного (!) бизнеса в Украине. Никому из тех крупных украинских автоперевозчиков, которые понимают стабилизирующую роль мелкого и среднего бизнеса в любом обществе. Особенно в современных тяжелейших экономических условиях, в которых оказалась Украина. Никому из тех, кто рассматривает нашу страну не только как место зарабатывания денег.


Алексей Чуев, директор ООО «Весотра экспедиция»
Продолжение следует…


Дата публикации: 15.03.2010
«« Вернуться в Статьи »»
Пришел, увидел... и купил (видеорепортаж) Что нам стоит... (видеорепортаж)
Нормативно-правовая база | Органы власти | Для тех, кто в дороге | Отраслевые компании | Выставки | Автоновости |Статьи, Тест-драйв
Стиль, оформление, дизайн и содержание портала являются объектом авторского права и охраняются законами Украины. Перепечатка материалов и иное их использование допускаются при согласовании с администрацией проекта и размещении активной ссылки на портал. Нарушение этих условий влечет за собой уголовную и административную ответственность.
Торговая марка АВТОПРОФИ зарегистрирована Агентством "Украинские торговые марки", Свидетпльство № 144698.